Garantier


Begagnatförsäkring En extra trygghet om och när det oförutsedda sker. Ersätter de flesta riktigt kostsamma reparationerna. Alltid 0 kr i självrisk. Snabb och effektiv skadehantering. Ökad trygghet vid ägarbyte då försäkringen fortsätter att gälla hela försäkringsperioden även om bilen säljs vidare till annan privatperson.

Självriskförsäkring Vi ersätter dig för betalda självrisker avseende bilförsäkringens trafik-, delkasko-, vagnskade- eller tilläggsmoment samt vagnskadegarantin. (Försäkringen ersätter ej självrisk avseende glasskada pga stenskott eller räddningsskada). Upp till 10 000 kr i ersättning*. Alltid 0 kr i självrisk. *Vänligen observera att försäkringen har en kvalificeringstid på 30 dagar (gäller begagnade bilar).

Läs mer

Som ett alternativ till Svensk Bilgaranti kan vi även erbjuda Autoconcepts garan­tier. Dessa ger dig som köpare maximal trygg­het vid ditt fordons­köp. Autoconcept Insurance var först med för­säkrings­lösningar till fordons­bran­schen. De erbjuder skräddar­sydda för­säkrings- och garanti­produk­ter med stort fokus på service, kom­petens och snabb­het. Deras speci­fika erfaren­het och kun­skap om fordons­garantier och skade­hantering gör dem till mark­nadens främsta alternativ.

Dagens fordon innehåller avancerad teknik med upp­emot 20 000 olika kom­ponen­ter, varav den dyra elek­tro­niken står för stor andel av repara­tions­kostnaderna. Som kund vill du på ett tryggt sätt för­säkra bort eventuella skade­kostnader på ditt fordon.

Autoconcept kan erbjuda dig ett antal olika garan­tier bero­ende på vilka kom­ponen­ter som om­fattas, for­donets ålder och mätar­ställning.


Läs mer

Vi erbjuder dig en
trygg och säker bilaffär


Bilar i lager